Reklamı Geç
Advert
Advert
Advert
paykwik c99 shell
Advert

Menemen Olayı ve Şehit Kubilay

Cumhuriyet karşıtı derviş Mehmet ve adamlarının ve Sevr yandaşı bu hainlerce aldatılmış kimi gafil saf insanlarımızın da katılımıyla güzel İzmir’in Menemen ilçesinde 23 Aralık 1930 yılında başlattıkları irtica gösterisi hareketini engellemek isteyen yedek subay (Asteğmen) Öğretmen Mustafa Fehmi KUBİLAY’ın, gözü dönmüş bu yobaz gericiler tarafından bir bağ bıçağıyla kafası gövdesinden ayrılarak hunharca katledilmesi ve Hasan ve Şevki adında iki bekçimizin öldürülmesi olayına Menemen Olayı denmektedir.. 23 Aralık 1930 sabahı Menemen’de dinsel kisvelerle cereyan eden Menemen Olayı, Cumhuriyet’e karşı bir başkaldırıdır.!

Menemen Olayı ve Şehit Kubilay
Menemen Olayı ve Şehit Kubilay Admin
Bu içerik 2539 kez okundu.
Advert

MENEMEN OLAYI VE ŞEHİT KUBİLAY
   
   

   (Mustafa Fehmi KUBİLAY, 1930 yılında İzmir’in Menemen ilçesinde Yedek Subay sıfatıyla askerlik görevini yapan vatansever bir Öğretmendir.. 1902 yılında İzmir’e, oradan Adana Kozan’a ve ardından Antalya’ya göç etmiş Giritli bir ailenin çocuğu olan Mustafa Fehmi, 1906 yılında Kozan’da dünyaya gelmiş. Kozan’da terzi çıraklığı yaparken Antalya Öğretmen Okulu’nun sınavlarını kazanmış, Antalya Muallim Mektebi ve İzmir Muallim Mektebi’nde okumuş. İzmir Erkek Muallim Mektebi’nde öğrenci iken “Kubilay” adını almış olan Mustafa Fehmi, son devreyi Bursa Öğretmen Okulu’nda okuyup 1926 yılında Bursa Öğretmen Okulu’ndan İlkokul Öğretmeni olarak mezun olmuş ve Aydın ilinde göreve başlamıştı.. Yedek Subay olarak askerliğini Menemen Piyade Taburu’nda yapmaktayken 23 Aralık 1930’da Menemen’de oluşan bir mürteci kalkışmasının bastırılması görevi esnasında hunharca katledilerek 24 yaşında şehit olmuştur.!”Ruhu şad olsun..)

   Haçlı emperyalizmin işgaline ve Sevr paylaşımına karşı ulusallığımıza ve ulusal bağımsızlığa yöneliş için yapılan Ulusal Kurtuluş Mücadelesi sonucu yeniden can bulan Türklüğün ebedi bağımsızlığının temini için büyük önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün öncülüğünde yeni kurulan Türkiye Cumhuriyeti Devleti’mizin genç Yedek Subayı Öğretmen Mustafa Fehmi Kubilay; Atatürk Cumhuriyeti’ni, Cumhuriyet’in kazanımlarını onurluca savunmayı, Atatürkçü bir nesil yetiştirmeyi temel ilke edinen bir yurtsever öğretmendi.. Böyle Atatürkçü yurtsever öğretmenler kolay yetişmiyor..

   “Türklerin, yurt sevgisi ile dolu olan göğüsleri mel’un hırslara karşı her zaman demirden bir duvar gibi yükselecektir.” diyen, “Ulusal egemenlik, milletin namusudur, haysiyetidir, şerefidir.” anlayışının ilke edinilmesini öğütleyen Büyük Atatürk’ün önderliğiyle o haçlı sinsi şer emperyalizmin işgaline ve mezalimine karşı yapılan Millî Mücadele ile oluşan Büyük Ulusal Utku’nun ardından aydınlanan bu güzel Anadolu’muzun ufuklarının yeniden karartılmasına yönelen o mandacı gericileri, hilafet ve saltanat özlemciliği kisvesiyle o haçlı irticacı emperyalizme hizmet edicileri, Menemen’de Kubilay’ı boynundan bağ bıçağıyla keserek kafasını gövdesinden ayırıp yeşil bayraklı sırık ucuna takıp Menemen ilçe meydanda gezdirmeyi hüner bilen Giritli derviş Mehmet canisini ve yandaşı o canileri  ve uzantılarını, Cumhuriyetin bu azılı kindar düşmanlarını iyi tanımalıyız ve vahşiliklerini, namertliklerini, hainliklerini daima lanetlemeliyiz.!  
   “Ya istiklâl Ya Ölüm!” parolasıyla Samsun’a çıkıp “Milletin istiklâlini yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır.” düsturuyla Millî Mücadele’mizin başlatıcısı, işgalden kurtuluşumuzun öncüsü, Laik Türkiye Cumhuriyeti’mizin kurucusu Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün tarihe, tarihimize ışık tutan o ünlü Gençliğe Hitabe’sine aydınlık getiren şu veciz öğütleri de iyi anlaşılmalıdır: 
   “Bütün kötülüklerin başlangıcı, cehalettir; memleket ve insanlık ufuklarına kara bir bulut gibi iner, esirlerini korkunç uçurumlara sürükler.”  Bu nedenledir ki, 
   “Cumhuriyet; fikirce, bedence ve ilim bakımından kuvvetli ve yüksek seciyeli (karakterli) muhafızlar ister.”, 
   “Tarihimizi okuyunuz, görürsünüz ki milleti mahveden, esir eden, harap eden fenalıklar, hep din kisvesi altındaki küfür ve melânetten gelmiştir. (melânet: Büyük kötülük, kargınacak iş)”, 
   “Arkadaşlar; inkılâbımız Türkiye’nin asırlar için saadetini garanti etmiştir. Bize düşen, onu idrak ve takdir ederek çalışmaktır.” (11.09.1924, Bursalılarla Konuşma), 
   “Türklerin, yurt sevgisi ile dolu olan göğüsleri mel’un hırslara karşı her zaman demirden bir duvar gibi yükselecektir.”, 
   “Efendiler, vatanın birliğini, hürriyet ve istiklâlini temin eden milletimizi Cumhuriyet idaresine kavuyşturan inkılâbımız; iktisadi refah ve saadetimizi, medeniyet aleminde lâyık olduğumuz yeri de temin edecektir.” (16.09.1924, Trabzonlularla Konuşma),    
   “Yaptığımız ve yapmakta olduğumuz inkılâpların(devrimlerin) gayesi, Türkiye Cumhuriyeti halkını tamamen çağdaş ve bütün anlam ve görüşleriyle uygar bir toplum haline ulaştırmaktır.” (1925)..  
Bu sözlere ilave edilebilecek nicesi bulunan bütün bu güzel sözler, bunca tarihi veciz öğütler, Türk’ün vatan sevgisini ve aydınlık güzel yarınlarımız için bu vatana sevgiyle ilgiyle, özveriyle önem verilmesinin gerektiğini ehemmiyetle öğütlemektedir..

   Aç çakallar misali birbirlerini yemeye çalışan o haçlı batılılarca oluşan Birinci Dünya Savaşı’nın o zalim kanlı hesaplaşmaların önemli bir kısmı bu topraklarda sergilendiydi.!  Dünyayı sarsan o İlk Cihan Harbi, o saldırgan emperyalist haçlı düşmanların Çanakkale’de büyük bir hezimete, büyük bir hüsrana uğramalarıyla bitmesine rağmen, o melun emperyalistlerin masa başı entrikalarıyla, Mütareke dayatmalarıyla yeniden saldırıya, bu güzel toprakları işgale ve paylaşıma yöneldiydiler.!  Anafartalar Kahramanı Gazi Mustafa  Kemal Atatürk’ün önderliğinde coşup şahlanan o nice Şanlı Şehitlerimizin ve Kahraman Gazilerimizin o yokluklarda, bin bir zorluklardaki kahramanlıklarıyla o işgalci düşmanı bu yurttan attıydık.! Ne hazindir ki, o işgal yıllarının mandacılarının  ve uzantılarının gaflet ve ihaneti öteden beridir süre gelmekte; Kubilay’a ve bunca Kubilaylar’a,  o haçlı emperyalizmin işgalinden kurtuluşumuzu ve yeniden özgürlüğe yönelik kuruluşumuzun sağlayıcısı Gazi Mustafa Kemal’e  ve  Mustafa Kemal’in Aydınlık Yolu’ndan gitmeyi millî görev bilen  Mustafa Kemalciler’e, Mustafa Kemal’in Askerleri’ne ezeli kindarlıkları, sinsi kumpasları, şer entrikaları devam ede gelmekteydi.! 

   Ulusallığımızın ve Ulusal Bağımsızlığımızın Öncüsü, Cumhuriyet’imizin Kurucusu Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal ve Mustafa Kemal’in Askeri olmakla gurur duyan yedek subay genç Öğretmen Mustafa Fehmi Kubilay ve nice Kubilaylar; Uygarlık taslayan o haçlı Batı’nın Orta Çağ karanlığından kurtulmasını sağlayan Cihan İmparatorluğu Osmanlı’nın ufkunu karartmaya çalışan o haçlı irticaya, Sevr peşinde koşuşan o haçlı emperyalizme, gericiliğe, bölücülüğe, eskiye-geriye dönüşüme, çözülüp bölüşüme ve o haçlı emperyalizmin karanlığına karşı onurluca karşı duruşun simgesidir..    Emperyalizmin ve işbirlikçisi o haçlı irticanın, mandasever takkiyecilerin, Türklüğün ve Türkiye’nin sinsi düşmanlarının, Atatürk’ün ve Atatürkçülüğün ve Atatürk Cumhuriyeti karşıtlarının bu güzel yurdumuza yönelik sürüp giden o Sevr uzantısı sinsi şer entrikalarını tez bozmalıyız..

   İşgal yıllarının benzeri şer senaryolarının, heyet-i nasiha entrikalarının gelecekte de devam edeceği unutulmamalı, o haçlı emperyalizmin sinsi şer oyunlarına karşı daima uyanık bulunulmalı, Sevr bop paylaşım senaryolarına onurluca karşı durulmalıdır.. 

   Ki, Derviş Mehmet ve birkaç yandaşı, Manisa’dan hareket ederek köylerden temin ettikleri silahlarla birlikte Menemen’e giderek sabah namazı esnasında camiye girerler.. Derviş Mehmet, camide namaz kılanlara kendini “Mehdi” olarak tanıtır, dini korumaya geldiklerini söyler..  Arkalarında 70 bin kişilik bir Halife ordusunun olduğunu, öğle vaktine kadar şeriat bayrağı altında toplanmayanların kılıçtan geçirileceğini söyleyerek  gözdağı vermeye çalıştılar.. Cami içinden aldıkları dinsel yazılı bir bayrakla dışarıya çıktılar.. Uzun bir sırığa bu yeşil sancağı takarak meydana dikerek etrafında dönmeye başladılar.. Arapça konuşan kişilerin tekbir sesleri halkın meydana doluşmasına neden oldu.. 


   Menemen Belediye Meydanı’nda halka hitaben “ Din elden gidiyor! Kafirler bizi dinimizden ayırmaya çalışıyor! Şapka giymeye zorluyorlar.!.” gibi sözlerle ve silah zoruyla halkı kendilerine katılmaya, sancakları altında toplanmaya zorluyorlardı.. Derviş Mehmet, kendisinin mehdi olduğunu, şeriatı ilan ettiğini, kendisine kimsenin mukavemet edemeyeceğini, hilafetin geri getirileceğini söylüyordu.! Yeni kurulan genç Türkiye Cumhuriyeti’nin ve Cumhuriyetin kazanımlarının, Cumhuriyet Devrimleri’mizin karşıtı bu konuşmalar çevresindekilerce alkışlanıyordu.!. Bu bilgi, Menemen’de konuşlu bulunan 43’üncü Piyade Alay Komutanlığı’na iletildi.. Alay komutanı, o esnada bir manga askeriyle eğitime başlamakta olan yedek subay Kubilay’ı olay yerine görevlendirerek teçhizat donanımına dair bilgilendirmeler yaptıysa da genç yedek subay Kubilay, teçhizat donanımı  yapmadan o vaziyette olay yerine yöneldi..

    Menemen’de oluşan dinci kalkışmayı 26 kişiden oluşan müfrezesiyle bastırmaya giden Piyade Yedek Subay Mustafa Fehmi Kubilay, olay yerine geldiğinde müfrezesine süngü taktırdı ve erlerini müfreze çavuşuna bırakarak tek başına o ayaklanmacı mürtecilerin yanına gitti.. Meydanda lider konumda bulunan Derviş Mehmet’e, “Yaptıklarının suç olduğuna, bu eylemin sonlandırılmasına, kan dökülmeden çekip gitmelerine veya teslim olmalarına..” yönelik açıklamada bulunmuştu.. Bu esnada oluşan itiş kakışta Kubilay yaralandı. Bunun üzerine müfrezesi ateş açtı, fakat, mermiler eğitim mermisi olduğundan etkisizdi.. Bunun üzerine Derviş Mehmet’in, “Bakın, bana mermi işlemiyor!” diyerek böbürlenmesi çevredekileri de etkilemiş, Kubilay’ın emrindeki askerler de dağılmışlardı..  Orada bulunan halk, olaya müdahale edeceğine adeta seyrediyor, yanlışa, bağnazlığa, Cumhuriyet’e karşı kalkışmaya adeta alkış tutuyordu.!   

   Yedek Subay Öğretmen Mustafa Fehmi Kubilay, Derviş Mehmet’in etrafında toplanan gericilerin ayaklanmasını önlemek isterken derviş Mehmet’in bir adamı tarafından vurulması nedeniyle oluşan kargaşa esnasında oradan uzaklaşmak isterken sığınmak için gittiği Hükümet Konağı’nın giriş kapısı kapalı olunca Hükümet binasının hemen yakınında bulunan cami avlusuna yöneldiydi korunmak için.. Kan kaybından bitkin düşen Öğretmen Yedek Subay Kubilay, can havliyle sığınmak için yöneldiği cami avlusunda Derviş Mehmet ve adamı tarafından kıstırılıp yakalandı.. 

   Genç Öğretmen Yedek Subay Kubilay’ın, Giritli Derviş Mehmet canisi tarafından yüzüstü yatırılıp kör bir bağ bıçağıyla hunharca boynundan kesilerek kafasını  gövdesinden ayırarak öldürülmesinin ardından gövdeden ayrılan kesik kafanın yeşil bayraklı bir sırığın ucuna  takmaya çalıştılarsa da başaramadılar.! Bu esnada, Silah seslerini duyup olay yerine olay yetişip tabancasıyla müdahale etmek isteyen Mahalle Bekçisi Hasan ve arkadaşının yardımına koşan Kır Bekçisi Şevki de bu canilerce vurularak öldürüldüler.. Kubilay’ın kesik kafası sırığın ucunda durmayınca bulunan bir iple sırığın ucuna bağladılar.! Sırığın ucuna takılı Kubilay’ın kesik başının meydanlarda gezdirilmesiyle kandırılan ve korkutulan kitlelerin yeşil bayrak etrafında toplanmasına yönelik gelişen Laik Cumhuriyet’e karşı bu kalkışma olayı da ordu birliklerince bastırıldı..

   Meydana diktikleri direğin ucuna astıkları sancak etrafında toplanılmasını,  mehdi(!) olduğunu söyleyip “Bana kurşun işlemez!” iddiasında bulunan derviş Mehmet, oluşturduğu grubun dağılmayacağını belirtiyor, Cumhuriyeti ve kazanımlarını eleştiriyor, kendisine ve sancağına itaat edilmesinde ısrar ediyordu.. Grup dağılmayınca çatışmaya dönüşen bastırma eyleminde Derviş Mehmet ve birkaç adamı da vurulduydu.. Bazıları kaçtıysalar da sonradan hepsi birden yakalanır.. Olayla ilgili yargılama sonucu ağır suçlu bulunan 36 kişiden bir kısmı yaşları nedeniyle cezaları ağır hapse çevrildi; 28 kişi suçlu bulunarak idam edildi..

   Menemen’de ve yakın bir zamanda meydana gelen ihanetler, dünkü işgalcilerin piyonlarıyla geliştirdikleri vahşetlerdir.! Bu durum da gösteriyor ki, dünün o emperyalistlerince ve uzantılarınca; Atatürk’ün Ordusunun, bu güzel Türkiye’mizin dönüştürülmesine, geriye götürtülüp bölüştürülmesine daima engel arz ettiğinden “Türk Ordusu ancak üzerinde şer oyunlar oynanarak durdurulabilir!” fikriyle Şanlı Ordumuza yönelik sinsi şer entrikalar tertipledikleri ve de yeni yeni sinsi şer entrikalar tertipleyebilecekleri de  unutulmamalıdır.!! 

   Ki, Menemen Olayı’na çok üzülen Büyük Atatürk, 27 Aralık 1930 günü de Ordu’ya hitaben yayımladığı mesajında şu önemli satırları kaleme alır ve Cumhurbaşkanı ve Başkomutan olarak o zamanın Genelkurmay Başkanı olan Fevzi (Çakmak) Paşa’ya gönderdiği başsağlığı telgrafında şöyle der;
   “Menemen’de ahiren (son zamanda) vukua gelen irtica teşebbüsü esnasında Zabıt Vekili Kubilay Bey’in vazife ifa ederken duçar olduğu(uğradığı) akıbetten Cumhuriyet ordusunu taziyet ederim. Kubilay Bey’in şahadetinde mürtecilerin (gericilerin) gösterdiği vahşet karşısında Menemen’deki ahaliden bazılarının alkışla tasvipkâr bulunmaları, bütün Cumhuriyetçi ve vatanperverler için utanılacak bir hâdisedir. Vatanı müdafaa için yetiştirilen;  dahilî her politika ile ihtilâfın haricinde ve fevkinde (üstünde) muhterem bir vaziyette bulunan Türk zabitinin mürteciler karşısındaki yüksek vazifesi vatandaşlar tarafından yalnız hürmetle karşılandığına şüphe yoktur. 

   Menemen’de ahaliden bazılarının hataları bütün milleti müteellim (acılı-elemli) etmiştir. İstilânın acılığını tatmış bir muhitte genç ve kahraman Zabit Vekili’nin uğradığı tecavüzü milletin bizzat Cumhuriyet’e karşı bir suikast telâkki (kabul) ettiği ve mütecasirlerle (küstahlarla), müşevvikleri (teşvik edenleri), ona göre takip edeceği muhakkaktır. Hepimizin dikkatimiz bu mes’eledeki vazifelerimizin icabatını hassasiyetle ve hakkile yerine getirmeye matuftur.

   Büyük Ordu’nun kahraman genç zabiti ve Cumhuriyetin mefkûreci (ülkü-cü) muallim heyetinin kıymetli uzvu (Cumhuriyet’in idealist öğretmen kadrosunun kıymetli üyesi) Kubilay Bey, temiz kanı ile Cumhuriyet hayatiyetini tazelemiş ve kuvvetlendirmiş olacaktır.”  Reisicumhur Gazi Mustafa Kemal

   (Genelkurmay Başkanı Fevzi Paşa da aynı tarihte yayımladığı bir tamim ile Atatürk’ün bu mesajını orduya tebliğ eder.28 Aralık 1930) 

   İsmet (İNÖNÜ) Paşa’nın da mesajı şöyledir;
   “…Kubilay olayı yüzlerce seneden beri dini siyasete alet eden bütün hareketlerin yeniden ortaya çıkmasıdır. Bu zavallılar lâikliğe karşı gelerek şeriat istemektedirler. Gerçekte ise menfaatlerini kaybetmişlerdir. Onu istiyorlar…

   Kubilay, devrim uğruna, vatan sevgisi ve bütünlüğü yolunda yalnız başına, kuvvet hesabı yapmayan bir idealist vatanseverlik örneğidir. Kubilay, millet yolunda canını her an fedaya hazır olan geleneksel Türk yaradılışının müstesna abidesidir.” (İsme İNÖNÜ,  TBMM, 1 Ocak 1931) 

   (Bu tarihten itibaren TBMM tarafından bir aylık sıkıyönetim kabul edildi ve ardından 2 Şubat 1931’de bir ay daha uzatıldı.)

   (Atatürk, Menemen Olayı’nın doğrudan Cumhuriyet’i hedeflediğini ve bu nedenle olayın her yönüyle araştırılmasının ve suçluların en ağır şekilde cezalandırılmasını ve hatta olaya seyirci kalanların, açıktan açığa destekleyenlerin başka başka yerlere göç ettirilmesinin ve oranın ibreti alem için yerle bir edilmesi istediğindeydi..  Çünkü, “Vatan menfaatten üstündür.”, diyerek “Vatan”ın ulviyetini,“Yurt Sevgisi Ona (Yurt’a) Hizmetle Ölçülür.” diyerek  “Yurt”un kutsiyetini dillendiren Vatansever Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün, “Menemen’i haritadan silin!” dediği söylentisi bile yayılmaya başlamıştı..)

   O işgal yıllarında bile Şeyhülislam Mustafa Sabri gibi kimi din adamlarımız o işgalci  haçlı emperyalizmin bu güzel vatanımıza saldırılarını ve Anadolu insanımıza yönelik nice mezalimlerini  eleştirmeleri duyulmazken ve o işgalcileri hep el üstünde tutmaya çalışırlarken Millî Mücadele’mizi, Mustafa Kemal ve silah arkadaşlarının bu güzel vatanı işgalden kurtarmaya yönelik çabalarını hep eleştirip kötülemişler, din karşıtı eylemler olarak söyleyedurmuşlardı.. Kırk ayı aşkın bu güzel Anadolu’muzda mezalimde bulunan yunan ordusunu halife ordusu kabul etme onursuzluğunu gösteren bu yobazların oyunlarına adlanılmaması için büyük Atatürk’ün şu veciz sözü de asla unutulmamalıdır;
   “Millî varlığımıza düşman olanlarla dost olmayalım! Böylelerine karşı bir Türk ozanının dediği gibi, ‘Türk’üm ve düşmanım sana, kalsam da bir kişi!’ diyelim. Düşmanlarımıza bu gerçeği ifade ettiğimiz gün, kanımıza, ülkümüze, geleceğimize yan bakan her kişiyi düşman bellediğimiz gün, millî benliğe uzanacak her eli şiddetle kırdığımız, milletin önüne dikilen her engeli hemen devirdiğimiz gün, gerçek kurtuluşumuza ulaşacağız. Ve sizler gibi aydın, kararlı, inançlı gençler sayesinde o kurtuluşa kavuşacağınıza inanabilirsiniz.” (20 Mart 1923, Konya Gençleriyle Konuşmasından)

   Çok iyi bilinmelidir ki, Türklüğün ve Türkiye’nin millî dayanışmasının ve de ulusal kalkınmamızın ve ulusal bağımsızlığımızın harici ve dahili düşmanları, yine o savaş ve o işgal yıllarının İngiliz casusu Lawrence veya emperyalizm yandaşı Anzavur Ahmet, Derviş Mehmet, dinsel misyoner gibiler misali millî değerlerimizi, Millî Bayramlarımızı, Millî Anma Günlerimizi sabote etmek için manevi değerlerimizi kullanmaya kalkışacaklar, dinsel propagandalarla millî hassasiyetlerimizi zedelemeye, gençliğimizin, halkımızın zihnini bulandırmaya, insanımızı Atatürk Yolu’ndan saptırmaya, Ordumuzu yıpratmaya, Cumhuriyetin aydınlığından uzaklaştırmaya çalışacaklardır.! Açılım saçılım gaflet ve dalaletiyle ve hatta hıyanetiyle o haçlı emperyalizmin Sevr hülyasına hizmet etmeyi, o haçlı emperyalizmin bop tuzağına bu ülkeyi itmeyi hüner sanacaklardır.! Bunun içindir ki, Türkiye Büyük Millet Meclisi’mizin oluşumunu sağlayan, kuruluşunu sağladığı Türkiye Cumhuriyeti’mizin vatanı ve milletiyle bir bütünlüğünün ve hür ebediliğinin temini için parlamenter sisteminin gerekliliğine büyük bir ehemmiyet gösteren ve de bu ehemmiyetin gösterilmesini isteyen Büyük Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün şu öğüdü de asla unutulmamalıdır. Bu öğüt çok iyi anlaşılmalıdır ve de dosdoğru uygulanmalıdır;
   “Muhterem milletime şunu tavsiye ederim ki, sinesinde yetiştirerek başının üstüne kadar çıkaracağı adamların kanındaki ve vicdanındaki cevher-i asliyi çok iyi tahlil etmek dikkatinden bir an feragat etmesin!” Çünkü Cumhuriyet, cumhuriyetçilerle yücelir..
 
   “Millîlik” sadece  laf değildir; çünkü millîlik”; vatan toprağına, stratejik ulusal yatırımlara, ulusal tarıma ve sanayiye, Cumhuriyetin tüm kazanımlarına, Ay yıldızlı al bayrağımıza, ulusal tam bağımsızlığımıza, Türklüğümüze ve Türkçemize onurluca ve azimle sahip çıkmaktır ve de dünün işgalcisi ve Sevr paylaşımı” entrikacısı o haçlı emperyalizme onurluca ve azimle karşı durmaktır.. Emperyalist haçlı batılılarca, bop kurgulayıcılarınca güdülen günümüzdeki hilafet saltanat söylemleri, Osmalıcılık övgüleri, onları sevdiklerinden değil, Türklüğü ve de Atatürkçülüğü sarsmaya ve dünün o şer Sevr’ine ortam hazırlama oyunlarıdır.! Çok iyi bilinmelidir ki, Türkiye Cumhuriyeti,  cumhuriyete kindar-emperyalizme itaatkar nesillerle değil, Andımız ve Nutuk’tan ilham almış gerçek maneviyat bilincindeki laik çağdaş eğitimli Atatürkçü Gençlikle, Atatürkçü bireylerle yücelir, vatanseverlerle yükselir ve ebedileşir..

    Atatürk Yolu’nda görevi uğrunda, 23 Aralık 1930’da, yaşamını yitirdiği İzmir Menemen’de anısına  26 Aralık 1934’te (altıgen bir kaide üzerinde 15 metreyi aşkın dört köşeli dikili taş anıt (15.66 m) ve önünde 4 metreye yakın bir boyda (3.98m) Türk Genci heykeli bulunan) bir anıt dikilen Devrim Şehidi yedek subay genç Öğretmen Mustafa Fehmi Kubilay’ı, menemen şehitlerimizi, İstiklâl Savaşı’mızın Şanlı şehitlerini ve ebediyete intikal eden kahraman gazilerimizi  saygıyla, rahmetle ve şükran duygularıyla anmak; İstiklâlimizin ve istikbalimizin temeli sayılan Atatürk İlkeleri’ni ve Atatürk Devrimleri’ni iyi anlamak ve iyi anlatıp onurluca savunmak; şanlı şehitlerimizin ve kahraman gazilerimizin yüce emaneti bu kutsal vatanımızın korunup kollanmasına ve bu güzel yurdumuzun ve ulusumuzun yüceltilmesine ve refaha kavuşturulmasına, ulusal bağımsızlığımızın ebedi kılınmasına azimle ve dürüstçe çaba sarf etmek ulusal ve onursal bir görevdir..

   Devrim şehidimiz Yedek Subay Öğretmen Mustafa Fehmi KUBİLAY’ı rahmetle, şükranla anıyoruz.. Mustafa Fehmi KUBİLAY’ın anıtı Menemen’e hâkim bir tepe üzerine Heykeltıraş Ratip Aşir Acudoğu tarafından 1932 yılında yapılmıştır. Anıt, Kubilay Kışlası’nın (57. Topçu Tugay Komutan Yardımcılığı) içersindeki etrafı çam ağaçlarıyla çevrili en yüksek rakımlı bir tepenin üzerindedir. Elinde mızrağıyla ufka doğru bakan genç heykeli Türk Gençliği’ni temsil eder. Onun altında ise Atatürk’ün Gençliğe Hitabesi’nin bir bölümü yer alır. Arka alanda yan yana yükselmekte olan üç sütundan soldaki sütun Kır Bekçisi Şevki’yi, ortadaki sütun Asteğmen Kubilay’ı ve sağdaki sütun ise Mahalle Bekçisi Hasan’ı temsil etmektedir. Anıtın arka tarafında ise “İnandılar, dövüştüler, öldüler. Bıraktıkları emanetin bekçisiyiz.” sözü yazılıdır.

   İnsanlığın emek düşmanı emperyalizmin ve işbirlikçisi Sevr uzantısı o haçlı irticanın nice yurtseverlerimizi karalamaya, yıpratmaya çalıştığı ve karşı devrim için fırsat kolladığı bir ortamda emperyalizme ve yandaşı haçlı irticaya ve Sevr yandaşı o karşı devrimin truva atı mandacı takkiyecilere, bölücülüğe, gericiliğe, müstemlekeliğe, yoksulluğa, yolsuzluğa ve cehalete karşı ulusal mücadeleyi ulusal görev bilen, Cumhuriyetin kazanımlarını azimle onurluca savunmayı ilke edinen nice yurtsever Atatürkçü Kubilayların Atatürk Yolu’ndaki ulusal çalışmalarını saygıyla kutluyorum..

   Devrim Şehidimiz Asteğmen (yedek subay) genç Öğretmen Mustafa Fehmi Kubilay’ı, İstiklâl Savaşı ve Cumhuriyet şehitlerimizi saygıyla, rahmetle anıyor; “İlkemiz, Atatürk’ün İlkesidir; Ülkümüz, Atatürk’ün Ülküsüdür; Yolumuz, Atatürk’ün Yolu’dur.”  diyen o nice yaşlı, genç Mustafa Kemalleri, Devrim Şehidi KUBİLAY’ı ve nice Kubilayları saygıyla selamlıyorum. 
                                                
                                                      Kemal KOÇÖZ (Eğitimci)
                                                          ADD (Atatürkçü Düşünce Derneği)
                                                          Karasu Şubesi Kurucu eski Başkanı

Advert
Sende Yorumla...
Kalan karakter sayısı : 500
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR X