Reklamı Geç
Advert

23 Nisan Ulusal Egemenliktir

MİLLÎ BAYRAM’ımız 23 NİSAN’ın özü, ULUSAL EGEMENLİK demektir.! Bu nedenledir ki, bu güzel gün 23 NİSAN, ULUSAL EGEMENLİK BAYRAMI’dır; bu güzel 23 NİSAN, geleceğimizin teminatı, yarınlarımızın büyüğü olacak olan sevgili Çocuklarımızın “ÇOCUK BAYRAMI”dır..

23 Nisan Ulusal Egemenliktir
23 Nisan Ulusal Egemenliktir Admin
Bu içerik 1337 kez okundu.
Advert

23 NİSAN ULUSAL EGEMENLİKTİR

 Ve iyi bilinmelidir ki, bir bayrama vesile olan bu güzel gün 23 Nisan, o düşman işgalinden ve mezaliminden kurtuluş için, bu güzel yurdumuza ve aziz ulusumuza hürriyet için, ulusallığımıza ve millî bağımsızlığımıza yöneliş için ve hatta ebedi bağımsızlığımızın ilelebet temini için büyük bir görev üstlenmiş olan “Türkiye Büyük Millet Meclisi’mizin Kuruluşu Günü”dür. Ve bu nedenledir ki, bu güzel 23 NİSAN, bu ulvi Meclis’imizin öneminin bilinmesi ve “Ulusal Egemenlik” kavramının ehemmiyetinin pekiştirilmesi için, bu ulvi günün kutsiyetinin bilinmesi için kutlanılması nedeniyle oluşturulan bir “Ulusal Bayram”dır.. Bunun içindir ki, bu güzel Bayrama 23 NİSAN ULUSAL EGEMENLİK VE ÇOCUK BAYRAMI denilmektedir.

 

23 Nisan, Millî Coşkudur.! 23 Nisan; Ulusal Egemenliktir; huzur, barış, İstiklâl ve istikbal demektir; ulusallığımıza ve ulusal tam bağımsızlığımıza, ecdadımızdan yadigar bu kutsal vatana onurlu azimle sahip çıkmak demektir.. Dünya İnsanlığına, Büyük Atatürk’ün, “Yurtta Barış, Cihanda Barış.” düsturunu da anlatan, Dünya Çocuklarına da şenlik yaşatan bu güzel Bayram 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’mız, Şanlı Yurdumuza, Aziz Ulusumuza, Yarının Büyükleri, Yarınlarımızın Teminatı Sevgili Çocuklarımıza ve Barışı Önemseyen Bütün Dünya İnsanlığına, Bütün Dünya Çocuklarına Kutlu Olsun.!

 

Ulusal Egemenlik laf değil millî inanç ister, Uygarlığa yöneliş, dürüstçe emek ister; Ulusal Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü anlamak yürekten sevgi ister.. “Mustafa Kemal’in Yolu’ndayız!”, “Mustafa Kemal’in Askeriyiz!” diyebilmek, ecdat yadigarı bu güzel vatanımıza ve rengini şehidimizin kanından alan ay yıldızlı al bayrağımıza, millîliğimize dürüst sevgi saygı ister..

 

23 Nisan’ın önemini, ulviyetini iyi bilmek gerekir.. 23 Nisan, Türklüğün ve ecdadımızdan kutsal emanet kalan bu güzel Türk yurdumuzun ve aziz ulusumuzun o haçlı emperyalizmin işgalinden, o zorba düşmanların mezaliminden, esaretten, müstemlekelikten “Kurtuluş”unu ve ulusal bağımsızlığa yönelik “Kuruluş”unun oluşumuna yönelik millî dayanışmanın teminini sağlayan Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılışı günüdür.. Bu nedenledir ki, bu 23 Nisan günü, 23 Nisan 1920’de açılan Türkiye Büyük Millet Meclisi’mizin (TBMM) açılışını kutlamak, tarihsel önemini ve kutsiyetini dillendirmek, ulusal bağımsızlığın, Cumhuriyetin ve hürriyetin önemini idrak ve devamlılığının çabasında bulunmanın zaruretini ifade etmek amacıyla 23 Nisan 1921’de “23 Nisan Bayramı” olarak kutlanılması kabul edildi. Saltanat’ın kaldırılmasının (1 Kasım 1922) ardından 1922’de Hakimiyet-i Millîye Bayramı (Ulusal Egemenlik Bayramı) ve ardından “Millî Hakimiyet Bayramı” olarak kutlandı .. Ve ardından (1981 yılından itibaren) “23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı” olarak kutlanılmaya başlandı..

 

Üç ayrı bayramın birleşip kaynaşmasından meydana gelen bu güzel Millî Bayram, 23 Nisan 1927’de de, Ebedi Başkomutanımız, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’mizin Kurucusu İlk Cumhurbaşkanımız Büyük Atatürk’ün, sevgili çocuklara ortam sağlatmasıyla katılımı genişletildi.. Bu güzel gün 23 Nisan, Çocukların katılmasıyla birlikte (1)“TBMM’nin açılışı”, (2)“Millî Hakimiyet” ve de (3)“Çocuk Bayramı” olarak kutlandı.. 23 Nisan 1929’dan itibaren okullarda Çocukların etkinlikleri arttırıldı, 23-30 Nisan günlerine denk gelen hafta “Çocuk Haftası” olarak kutlanılmaya başlanıldı..

 

(23 NİSAN, “23 Nisan Bayramı”, “Çocuk Bayramı”, “Egemenlik ve Çocuk Bayramı” gibi değişik adlarla belirtilebildiğinden hep bir isim karmaşası yaşanılan bu güzel bayram, 1981’de bir Kanun’la adlandırılarak resmen “23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı” oldu.)

 

23 Nisan, Ulusal egemenliktir! Ulusal Egemenlik ise Vatana, Bayrağa, Bağımsızlığa, Ulusallığımıza ve Ulusal yatırımlarımıza, millî değerlerimize bilinçle ve azimle dürüstçe sahip çıkmak ve hatta dünün işgalcisi o haçlı emperyalizmin ve işbirlikçilerinin sinsi şer entrikalarına onurluca karşı çıkmaktır, ulusallığımızı ve ulusal bağımsızlığımızı ebedi kılmaktır.. Bunun içindir ki, Ulusal Egemenlik kavramının anlamı ve önemi ve de bu güzel gün 23 Nisan’ın ulviyeti çok iyi anlaşılmalıdır! Çünkü, “Düşman işgalinden, o düşmanların mezalimlerinden ve müstemlekelikten (esaretten, sömürgeden) kurtuluşa, Ulusal Egemenlik’e, Türkiye Cumhuriyeti’mizin kuruluşuna ve ebedi tam bağımsızlığa yöneliştir 23 Nisan..” Ve yine de çok iyi bilinmelidir ki, o işgal yıllarında o istilacı düşmanın işgalinden kurtuluşun ve yeniden özgürlüğe, ulusallığımıza ve ulusal bağımsızlığa kavuşuluşun oluşumu uğruna Millî Mücadele’ye, Ulusal Egemenlik’e yöneliş yoludur 23 Nisan.. Bu nedenlerledir ki, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’mizin temel omurgasını teşkil eder 23 Nisan 1920’de Ulusal Egemenlik adına kurulan Türkiye Büyük Millet Meclisi’miz.. Bu nedenledir ki, Ulusal Egemenlik, Ulusumuzundur; Millî bağımsızlığımızın temeli olan Ulusal Egemenlik paylaşılmaz, çeşitli sinsi emperyalist söylemlere adlanılıp Ulusal Egemenlik asla devredilemez.! Türklüğün ve bu güzel Türk yurdunun ebediliğinin teminatı sayılan Ulusal Egemenlik’ten asla vazgeçilemez.. Büyük Atatürk’ün dediği gibi, “Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir.”(1920) Ve bu nedenledir ki, “Egemenlik, hiçbir mâna, hiçbir şekil ve hiçbir renkte ve işarette ortaklık kabul etmez.” (1922), “Egemenliğin kullanılması, hiçbir surette hiçbir kişiye, zümreye veya sınıfa bırakılamaz..” Çünkü, “Millî emeller, millî irade yalnız bir şahsın düşünmesinden değil bütün millet fertlerinin arzularının, emellerinin bileşkesinden ibarettir.”(1923) (Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK)

 

Geçmişin o yanılgıları, geçmişin o acıları, o düşman işgali unutulmamalıdır! İstiklâl Savaşı’mız (1919-1922), o yokluklara, o bin bir zorluklara rağmen o düşman işgalinden kurtuluş ve yeniden kuruluş, ulusal egemenliğe kavuşuş için yapıldı.. İnönü’de, Sakarya’da, Dumlupınar’da ve yurdumuzun her sathında büyük başarıların elde edilmesi, o düşmanların bu güzel yurdumuzdan sökülüp atılması Anafartalar Kahramanı Mustafa Kemal’in öncülüğünde kurulan bu

yüce Meclis’imiz, bu yüce Türkiye Büyük Millet Meclisi’miz sayesinde oluşmuştur.. O işgal yıllarında o düşmanlar ve o düşmanın uzantıları hep bu yüce Meclis’imize, bu yüce Meclis’imizin kurucusu Mustafa Kemal Paşa’ya, onun silah arkadaşlarına ve Millî Mücadele’ye katılan yurttaşlarımız karşı çıkmışlar, engellemeye çalışmışlardı.! O düşmanlar hâlâ bu yüce Meclis’imize ve Türkiye Cumhuriyeti’mizin ulusal bütünlüğüne kem gözle bakmaktadırlar, bu güzel Türk vatanını parçalayıp bölüştürmeyi amaçlayan ve Lozan’da (24 Temmuz 1923’te) tarihin çöplüğüne atılan o şer Sevr’i hortlatma ve şer uzantısı bop kumpasını uygulama sinsiliğindedirler.! Bu nedenlerledir ki, 23 Nisan 1920’den beridir bu yüce Meclis’imizin etkisizleştirilmesine, Cumhuriyet’imize ve Cumhuriyetin kazanımlarına yönelik entrikalar tertipleyen o harici ve dahili düşmanların şirin söylemli sinsi şer entrikalarına karşı daima uyanık bulunmalıyız; dünün işgalcisi ve o şer Sevr (10Ağustos 1920) ve de o şer Sevr’in sinsi şer uzantısı Bop kumpasçısı o haçlı emperyalizmin ve hatta o haçlı emperyalizmin içimizdeki Türklük karşıtı işbirlikçisi hainlerin oluşturabileceği dinsel kamuflajlı şirin söylemlerine, sinsi şer entrikalarına asla aldanmamalıyız.! Ulusal Egemenlik için Büyük Atatürk’ün kurduğu bu yüce Meclis’imize, bu yüce Türkiye Büyük Millet Meclisi’mize ebedi istiklâlimiz ve istikbalimiz için daima onurluca sahip çıkmalıyız!

 

“Millî mücadelelere şahsi hırs değil, millî ideal, millî onur sebep olmuştur.” diyen Büyük Önderimiz, Ulusal Rehberimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından ulusal egemenliğin ulviyetini doğru anlamamızın ve de dosdoğru sahiplenmemizin önemsenmesinin ve hatta coşkuyla kutlanılmasının istenildiği bu güzel bayram 23 Nisan’ın sadece çocuklara armağan edilen “Çocuk Bayramı” kısmının bütün dünya çocuklarıyla paylaşımı ise; Dünya barışının, dünya insanlığının huzurunun dünya büyüklerince de anlaşılıp savaştan uzak durulmasının, bütün dünyada barış ve huzur içinde yaşanılmasının sağlanılması içindir.. Evet, Dünya Barışı’nın, barışın ve sevginin öneminin anlaşılması içindir bütün dünya çocuklarının Türkiye’ye davet edilerek yapılan 23 Nisan Çocuk Bayramı ve etkinlikleri.. Ülkemizde 23 Nisan’da büyük şenliklerle kutlanan Çocuk Bayramı’nda, bütün dünya çocuklarıyla paylaşılan; barıştır, mutluluktur, çocukluk ve insanlık coşkusudur..

 

Bu bayramın öteden beridir genellikle herkesçe bilinen ve akıllarda kalan yönü; sadece, çocukların oyunlarıdır gösterileridir, şenlikleridir.. Oysa, bu güzel günün bir de “Ulusal Egemenlik” kavramının doğru anlaşılması, akıllarda, gönüllerde ve fiiliyatta yaşatılması hususunun da idraki yok muydu? Bu hususlar neden unutuluyor ya da doğru uygulanılması neden yapılamıyor? Yıllardır bu güzel bayrama “Çocukların Bayramı!” deniliyordu da yetişkinlere yönelik “Ulusal Egemenlik” ile ilgili görev ve sorumlulukların mevcudiyeti dillendirilmiyorsa neden? Yetişkinler için görev ve sorumluluk, ulusal egemenliği anlamak ve bu güzel günlere kavuşmamızı sağlayan Büyük Atatürk’e, tüm şanlı şehitlerimize ve kahraman gazilerimize, ecdadımıza minnet duymaktır ve de ulusal egemenliğe sahip çıkma bilincini geliştirme, pekiştirme ve bu güzel günün coşkusunu da yaşamaktır 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı.. Ve bu nedenle yine de çok iyi bilinmelidir ki, bu güzel Ulusal Bayram’mımız 23 Nisan’ın “Bayram” eğlencesi öncelikle Çocuklarındır; “Ulusal Egemenlik” sorumluluğu ise yetişkinlerindir, büyüklerindir, hepimizindir.!

 

Ki, İlköğretim çağı çocuklarımız için hem eğlenc

Advert
Sende Yorumla...
Kalan karakter sayısı : 500
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR X