GÜNCEL
Giriş Tarihi : 03-05-2023 19:17

Kaynarca Belediye Meclis Toplantısı yapıldı

Kaynarca Belediyesi Mayıs Ayı Olağan Meclis Toplantısı Murat Kefli başkanlığında yapıldı. Toplantıda 4 Gündem maddesi görüşülüp karara bağlandı. 

Kaynarca Belediye Meclis Toplantısı yapıldı

Belediye Başkanı Murat Kefli açılış konuşmasında Nisan ayı içinde yapılan hizmetler ve gelişmeler hakkında bilgi verdi. 

GÜNDEM

Gündemin ilk maddesinde norm memur kadroları başlıklı gündem görüşüldü. 1. Gündemin Birinci Maddesi, Yazı İşleri Müdürlüğünün Teklifi;  Belediye Meclisinin 02.03.2021 tarihli 53401411-18 sayılı kararı ile Belediyemiz norm kadrosu onaylanmış ve Belediye hizmetlerinin aksatılmadan yürütülmesi amacıyla Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke Standartlarına Dair Yönetmeliğin 11’Maddesi “Boş memur kadrolarında sınıf, unvan ve derece değişikliği ile boş memur kadrolarının iptali ve dolu kadrolarda derece değişikliği meclis kararı ile yapılır. Boş kadro değişikliklerinde Yönetmeliğin ekinde yer alan Ek-5 Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Kadro Cetvellerinden (II) sayılı cetvel, dolu kadro değişikliklerinde ise (III) sayılı cetveli eksiksiz doldurularak değişiklik gerekçeleriyle birlikte meclise sunulur.” Hükmü gereğince;

 

Memur Kadrolarından;

(5) Adet olan 9880 Unvan Kodlu, GİH Sınıfı, (5) Kadro Dereceli Eğitmen Kadrosunun hizmet gereklerinden dolayı (3) Dereceli Kadro olarak düzenlenmesi.

 

Ek’te gönderilen 1 Adet (III) sayılı cetvel dolu kadro değişikliği (Memur) kadro derece değişikliği durumunun görüşülmesi.

 

2. Gündemin İkinci Maddesi, İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün Teklifi; Kaynarca Belediyesi Başkanlığı İmar Komisyonu 22/03/2023 tarih ve 6 sayılı İmar Komisyon Raporu İlçemiz Güven mahallesi sülüklü mevkii 22-C-A pafta 0 ada 698-705-706-711-712-713-714-715 ve 716 parsellere Akdeniz Toros Et ve Et Mamülleri San ve Tic Ltd Şti vekili Ramazan Özdemir (TC:12794247646) tarafından verilen yazı ile ilişkin hazırlanan Sanayi Alanı(kesimhane) amaçlı 1/1000 Ölçekli İlave Uygulama İmar Planı dosyası eklerinde Toprak Koruma Projesinde taahhüt edilen hususlara uyulmak şartı ile yapılmak istenen Sanayi Alanı(kesimhane) amaçlı 1/1000 Ölçekli İlave Uygulama İmar Planı İmar Komisyonumuzca oy birliği ile karar verilmiş olup, Komisyon Raporunun görüşülmesi.

 

Gündemin Üçüncü Maddesi, İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün Teklifi; Kaynarca Belediyesi Başkanlığı İmar Komisyonu 22/03/2023 tarih ve 5 sayılı İmar Komisyon Raporu İlçemiz Sabırlı mahallesi elma pınarı mevkii G24-B-02-D-C pafta 115 ada 98 parsele Aygüloğlu Tarım Hayvancılık Gıda İnşaat Nakliye San ve Tic Ltd Şti yetkilisi Atilla Yılmaz (TC:33925554488) tarafından verilen yazı ile ilişkin hazırlanan Tarım ve Hayvancılık Tesisi amaçlı 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı dosyası eklerinde Toprak Koruma Projesinde taahhüt edilen hususlara uyulmak şartı ile yapılmak istenen Tarım ve Hayvancılık Tesisi amaçlı 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı dosyası uygun olduğu hususunda İmar Komisyonumuzca oy birliği ile karar verilmiş olup, Komisyon Raporunun görüşülmesi.

 

4. Gündemin Beşinci Maddesi, Mali Hizmetler Müdürlüğünün Teklifi; Belediyemize ait 2022 mali yılı gelir ve gider hesapları çıkartılmış olup, 2022 mali yılı gelir kesin hesabı 50.833.896,86 TL. gider kesin hesabı 41.717.111,65 TL. iptal edilen bütçe ödeneği 257.888,45 TL olduğu görülmüştür. 2022 mali yılı kesin hesaplarının belediyemiz meclisince incelenmek ve karara bağlanmak üzere bilançolar, mizan  ve varlık hesaplarına ait raporlar ekte sunulmuş olup, 2022 yılı kesim hesabının görüşülmesi.

 

 

AdminAdmin