Açıklamaya göre Kaynarca'da Asliye Hukuk Mahkemesi sayısı 2)ye çıkarak. Kaynarca 2. Asliye Hukuk Mahkemesi kurulacak. Asliye hukuk mahkemesi, sulh hukuk mahkemesinin ve özel görevli mahkemelerin görevleri dışında kalan ve özel hukuk ilişkilerinden doğan her türlü davaya ve kanunların verdiği diğer işlere bakıyor. Örnek olarak, 

  • Tapu Şerhinin Kaldırılması Davası
  • Tapuya Şerh Verilmesi Davası
  • Ecrimisil Davası
  • Mirastan Mal Kaçırma Davası,
  • Miras Sözleşmesinin İptali Davası,
  • Mirasçılıktan Çıkarma Davası,
  • Mirastan Çıkarmanın İptali Davası,
  • Vasiyetnamenin İptali Davası,
Advert