Gündemin birinci maddesinde Kaynarca Grup İnşaat Madencilik Gıda Petrol Sanayi ve Ticaret A.Ş’ne yönetim kurulu ve yönetici atanması için Belediye Başkanı Kadir YAZGAN’a yetki verilmesi hususunun görüşülecek. 

Gündemin İkinci Maddesi; İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün teklifi;2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 86’ncı ve 97’nci maddeleri 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun AYKOME Çalışma Yönetmeliğine istinaden yol harcamalarına katılım bedeli ile yazımız ekinde yer alan inşaat kontrol harcı, plankote, yapı aplikasyon onay, subasman tespit onay, yapı aplikasyon onay ücretleri ile çöp bidon ve fidan bedelinin kalemlerinin güncellenmesi ile çevre esenlik bedeli ücretinin ve İmar mevzuatı gereğince encümende kararı alınan (ifraz, tevhid, geçit hakkı, cins değişikliği, yola terk, ihdas vb. işlemlerin ücret tarifesinin belediye meclisince belirlenerek karar verilmesi hususunun görüşülmesi yer alıyor. 

 

 

Advert