24.7/443- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 12.06.2023 tarihli, 6/401 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Kaynarca İlçesi, Sabırlı Mahallesi, 115 ada, 98 nolu parsele ilişkin  hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planının kabulünün uygun olacağı şeklinde tanzim olunan 13.06.2023 tarihli Komisyon raporu.

AKDENİZ TOROS ET VE ET MAMULLERİ 

Şirketinin çevresindeki parsellerin uygulama imar planı değişikliğini konu alan gündem maddesi:

25.7/444- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 12.06.2023 tarihli, 6/402 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Kaynarca İlçesi, Güven Mahallesi, 698-705-706-711-712-713-714-715 ve 716 sayılı parsellere ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli İlave Uygulama İmar Planının değiştirilerek kabulünün uygun olacağı şeklinde tanzim olunan 13.06.2023 tarihli Komisyon raporu.

 

2.7/421-Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 12.06.2023 tarihli, 6/372 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Sakarya ili, Kuzey ve Doğu Planlama Alt Bölgeleri 1/25000 ölçekli Çevre Düzeni Planı Plan Hükümleri "Tarım Alanları", Güney Planlama Alt Bölgeleri 1/25000 ölçekli Çevre Düzeni Planı Plan Hükümleri "Tarım Alanları"na  ilişkin hazırlanan Kuzey ve Doğu Planlama Alt Bölgeleri 1/25000 ölçekli Çevre Düzeni Planı Plan Hükümleri ve Güney Planlama Alt Bölgeleri 1/25000 ölçekli Çevre Düzeni Planı Plan Hükümleri değişikliğine yapılan itirazın reddinin uygun olacağı şeklinde tanzim olunan 13.06.2023 tarihli Komisyon raporu.

Advert