“TAM ANLAMIYLA VAHŞET”
Sapanca Gölü'ndeki çevre felaketi hakkında açıklamada bulunan CHP Kocaeli Milletvekili Prof. Dr. Mühip Kanko, “Bu boru hattının varlığının bilinmesine rağmen çalışma esnasında delinmesi hiçte masumane bir durum değildir. Bu olay bütün yönleriyle derinlemesine incelenmelidir. Sapanca Gölü'nün kutsallığına gölge düşüren NATO'ya ait boru hattının yol çalışmaları esnasında delinmesi sonucu meydana gelen petrol sızıntısı, tam anlamıyla bir vahşettir. Bu vahşi ihmal, sadece bir gölün kirletilmesi değil, bir ekosistemin, bir yaşam alanının talan edilmesidir" ifadelerini kullandı.


ZARARLARIN TELAFİSİ
Kanko, "Bu büyük sorumsuzluk nedeniyle Kocaeli ve Sakarya illerimizin içme suyu ihtiyacını karşılayan Sapanca Gölü, karanlık bir gelecekle karşı karşıyadır. Gölün sularına bulaşan petrol, sadece suyun değil, doğanın, hayvanların ve insanların yaşamını da zehirlemiştir. Bu sorumsuzluğun bedeli, sadece birkaç kişinin istifası değil, doğaya verilen zararın telafisi için ciddi adımların atılması gerekliliğidir" dedi.


ZEHİR HAVUZU İDDİASI
Kanko, "Fosil yakıtların neden olduğu bu çevre felaketi, Maşukiye Deresi ve Sapanca Gölü gibi doğal güzelliklerimizi yok ederek, bölgeye büyük zarar vermiştir. NATO petrol boru hattından sızan zehirli yakıt, Sapanca Gölü'nü adeta bir zehir havuzuna dönüştürmüştür. Bu trajediye sebep olanların, sadece istifası yetmez, hukuki yaptırımlarla karşı karşıya kalmaları kaçınılmazdır" şeklinde konuştu. Bu çevre felaketinin, insanlığın geleceği üzerindeki tehdidi de vurgulayan Kanko, yetkilileri harekete geçmeye, konuyla ilgili kamuoyunu şeffaf bir şekilde bilgilendirmeye ve doğaya verilen zararı telafi etmeye çağırdı.

Advert