Uyuşturucu bağımlılığı, bireyler ve toplumlar için ciddi bir sorun teşkil ediyorlar. Bu sorunun üstesinden gelmek için çeşitli stratejiler ve toplumsal işbirliği gerekmektedir.Bence uyuşturucuyla mücadele için yapılması gerekiyor.
Uyuşturucu bağımlılığını önlemenin en etkili yollarından biri, eğitimdir. Genç yaşlardan itibaren uyuşturucunun zararları hakkında bilinçlendirme çalışmaları yapılmalıdır. Okullarda düzenlenecek seminerler, ailelerin çocuklarına doğru bilgi vermesi ve toplumun genelinde uyuşturucu karşıtı kampanyalar düzenlenmesi
Bağımlılık tedavisinde etkili ve erişilebilir sağlık hizmetleri sunulması gerekir. Rehabilitasyon merkezlerinin sayısı artırılmalı ve bu merkezlerdeki hizmetlerin kalitesi yükseltilmelidir. Tedavi sürecinde bireylere psikolojik destek sağlanması da kritik bir öneme sahiptir.

Uyuşturucu bağımlılığı ile mücadelede toplumun her kesiminin işbirliği içinde olması gerektiğine inanıyorum. Sivil toplum kuruluşları, yerel yönetimler ve devlet kurumları ortak projeler geliştirerek bağımlılıkla mücadele yapılabilir. Toplumsal farkındalık artırılarak, bağımlılığın bir sağlık sorunu olduğu ve tedavi edilmesi gerektiği mesajı yayılmalıdır.