EĞİTİM
Giriş Tarihi : 11-01-2023 09:41

Kaynarca'da Şubat 2023 Dönemi Usta Öğreticilik Kursu kayıtları başladı

Kaynarca Seyfettin Selim Mesleki ve Teknik Anadolu Lİsesi usta öğreticilik kursu açıyor. EBA üzerinden alınacak dersler ve videoları tamamlayan adaylar sınava girme hakkı elde edecek.

Kaynarca'da Şubat 2023 Dönemi Usta Öğreticilik Kursu kayıtları başladı

Okula ait resmi internet sitesinde kursa başvuruyla ilgili ayrıntılar paylaşıldı:

Kayıt için gereken belgeler

- Başvuru Dilekçesi - indirmek için tıklayın.

- Ustalık Belgesi - İş  Yeri Açma Belgesi - Diploma (Önlisans - Lisans -Meslek Lisesi) - Bu belgelerden herhangi biri

- Biyometrik Fotoğraf

- Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

Kurs başvuruları için Okul Müdür Yardımcımız FATİH BALTACIOĞLU ile görüşülecektir.

Usta Öğretici Kimdir? 

Ustalık yeterliğini kazanmış; aday çırak, çırak, kalfa ile  meslekî ve teknik eğitim okul ve kurumları öğrencilerinin iş yerindeki eğitiminden sorumlu, meslekî eğitim tekniklerini bilen ve uygulayan kişidir. Yukarıdaki tanımdan da anlaşılacağı üzere bir işyerinde çırak çalıştırmak için Usta Öğreticilik belgesi bulundurma şartı vardır. 3308 sayılı kanun-Madde 15- Aday çırak ve çırak almak için işyerinde usta öğretici bulunması şarttır. Usta öğretici belgesi alabilmek için Ustalık belgesi veya İşyeri açma belgesi sahibi olmak ve Mesleki (Çıraklık) Eğitim Merkezleri tarafından açılmış olan 40 saatlik Usta öğreticilik kurslarını başarı ile bitirmiş olmak gerekir. 

 

USTALARIN USTA ÖĞRETİCİLİK EĞİTİMİ 

 

İşyerinde, sanatını çıraklara öğretmekle görevli ustaların katıldığı eğitimdir. Bu eğitimi görmeyen işyeri sahibi veya ustaların yanlarında veya işyerlerinde çırak çalıştırmaları mümkün bulunmamaktadır (3308 sayılı Kanun 31. Maddesi). Bu eğitimle çırak yetiştirme sorumluluğunu üstlenen ustaların sanatını başkasına iyi bir şekilde öğretme yöntem ve tekniklerini öğrenmelerini hedeflenmektedir. Bu amaçla hazırlanmış bulunan "İş Pedagojisi Kurs Programı" 40 saat sürelidir. 

 

Usta Öğretici Kursu 

 

Ustalık belgesi sahibi olup Mesleki Eğitim Merkezlerinde açılan İş Pedagojisi Kurslarını başarı ile tamamlayanlara "Usta Öğreticilik Belgesi" verilir.(kanun maddesi:31) Bir işyerinde çırak/kalfa çalışabilmesi için o işyerinde mutlaka çırak/kalfanın pratik eğitiminden sorumlu olacak usta öğretici belgesi sahibi bir usta öğretici bulunmalıdır. 

 

AdminAdmin