Türkiye bir gün enflasyon bataklığından çıkacak. O ne zaman olacak? Enflasyon bataklığından çıkacak kadar yazı yazdığımız zaman. Yazı, tarih boyunca toplumların en büyük dayanağı ve en büyük ilerleme ve başarma silahlarında biridir

Enflasyondan Ancak DENK bütçe İle Çıkılır

Op. Dr. Aytekin Ertuğrul

draertugrul@hotmail.com

Bu hafta yazı yok. Ya ne var. Temel fıkrası var. Temel fıkrası yaşama geçince,

  olan olmuş, giden gitmiş, alan almış, çalan çalmış demektir. Gelelim Temel Fıkrasına. ABD de oto yollar zaman zaman helikopterlerle kontrol edilir. Günlerden bir gün Temel Oto yolda ters gidiyormuş. Yukarıdan helikopterler yolda gidenleri uyarmışlar.

“ Otoyolda bir araba ters yönde gidiyor” diye. Aman dikkat edelim.” Temel bu uyarıyı duymuş pencereden dışarı bakmış bir de ne görsün. Temel dayanamamış şöyle haykırmış.

Ne bir araç hepsi de ters gidiyor demiş.

Türkiye açık bütçelere ve enflasyon konusunda bir konuda bu fıkranın yaşandığı ülke oldu.

Herkes ters ters çareler ileri sürüyor. Dr. Nedim Türkmen güvendiğimiz araştırmacı bir bütçe ve ekonomi yazarıdır. Bu mübarek Cuma günü( 23 Şubat 2024) yazdığı yazının linki aşağıdadır. Bu linkten yazıyı mutlaka okuyun. Kimsenin enflasyonu durdurmaya yanaşmadığını görün. İçinden birkaç cümle seçelim kararı siz verin.

  • Enflasyonu vergilendirmek şahane. 2020 yılı sonunda 833 milyar TL olan vergi tahsilatı 2023 yılı sonunda 4,5 trilyon TL ye ulaşmış daha ne olsun.
  • Durdurulamayan kamu giderleri ile birlikte tasarruf yapmak gibi bir sorunu olmayan devlet anlayışı birleşince, bu yılda öngörülen bütçe açığı kaçınılmaz.
  • Ülkemizde enflasyonun nedeni,  vatandaşların harcadığı para değildir. Devletin para basıp harcama yapmasıdır.

Görüldüğü gibi Atatürk ve İsmet paşadan hiç yardım almamış bir yazı karşımızdadır. DENK bütçe yapmaktan başka çare yoktur demiyor: Oysa geçenlerde kaybettiğimiz bütçe ve maliyen hocam Prof. Dr. Mustafa Aydın Aysan aynen şöyle diyor.

1990 lı yıllarda yapılan bütçelerin tümü 1/3 oranında açıktır. Ve enflasyon açık bütçelerle önlenememiştir. Hükümetler DENK bütçe yapmanın yolunu bulmadıkça, enflasyonun önlenmesi olanaksızdır. Temel ekonomi kitapları böyle yazıyor.

Hayat da böyle yazıyor. Atatürk de böyle emrediyor. İsmet Paşa da böyle direktif veriyor. Anayasamızın 166. maddesi de anlayan ve Türkçe bilenler için böyle yazıyor. Ama zamların ve enflasyonun çaresi denildiği zaman Temel fıkrasındaki gibi herke ters gidiyor. Ters şeyler söylüyor. Ters işler yapmaya davam ediyor.

AKP iktidara geldiği zaman bir ABD doları 1.320.000 TL idi. Bu gün 23 Şubat 2024 te ise 31.080.000 TL dir. Yukarıda yazdık açık bütçe ve enflasyon bugünün işi değildir. Ta 1600 lü yıllara uzanan Haçlılarca tohumu saçılan kronik bir Türk milletine adeta bulaştırılan bulaşıcı bir hastalıktır.

Düşmanların bize kullanın diye emrettiği bir intihar silahıdır.

Şimdi diyeceksiniz ki. Düşmanlar bize ne yapacağımızı nasıl emrederler. İşte şöyle. Açalım bakalım kara kaplı kitaba( 12 Eylül öncesi ve sonrası) MGK( Milli Güvenlik Konseyi yayınları) S 28.

“Bu arada çeşitli kereler gidip gelen İMF heyeti Ekonomik hayatımızı çok detaylı tetkike tabi tutmuş zorunlu gördüğü bazı önerilerde bulunmuştur. “Paranın yüksek oranda DEVALÜE edilmesi, Değerinin düşürülmesi. Dış ticaret açığının kapatılması ve ağır sanayi yatırımlarından vaz geçilmesini istemiştir. Bütün bu tedbirler alınmadığı takdirde dış ülkeler tarafında kredi açılmayacağını kesin bir dille bildirmiştir. Atatürk ve İsmet paşalar da şu direktifleri bize vermişlerdir. Müslümanız onların direktifleri biz Müslümanlar için VASİYET ‘değerindedir. İşte o hepimizin çok iyi bildiği direktiflerimiz. ( Vasiyetlerimiz)

  •  Bugünkü savaşmalarımızın gayesi tam bağımsızlıktır. Bağımsızlığın bütünü ise ancak mali bağımsızlıkla mümkündür. Mali bağımsızlığın korunması için ilk şart bütçenin ekonomik bünye ile orantılı ve DENK olmasıdır. Atatürk
  • Enflasyon politikası, iktidarın daha ilk yıllarından itibaren iktisadi bünyeyi süratle takatinden düşürerek 1952 yılının son baharı başlarında, memleketi tam manasıyla iflasa sürüklemiştir. Kelimeyi tartarak kullanıyoruz. İsmet İnönü
  • Bütçe açığı, bir milleti, rutubetin bir binayı çökertmesi gibi yok eder. İsmet İnönü

 

Bu yaazı, ağır bir yazı oldu. Ama çaremiz yok zamlardan ve pahalılıktan kurtulmanın yolarını tam olarak öğrenmeden zamlardan ve pahalılıktan kurtulamayız. Okumadan araştırmadan bu karanlık yoldan nasıl çıkarız? Türk milletine bu iş tam olarak anlatılmadan açık bütçe ve enflasyon batağından asla çıkamayız. Felaketler de açık bütçe bataklığında yetişen nadide çiçekler gibidir.

Açık bütçe bataklığından kurutulmadan enflasyon bataklığından çıkılamaz.

Açık bütçe bataklığınız yoksa enflasyon yetiştirmek imkansızdır.